ZŠ ROZVÍJEJÍCÍHO SE KVĚTU, NÁMĚŠŤ

škola lidských hodnot vycházející z pedagogiky M. Montessori

Představujeme

ZŠ MONTESSORI

Vítáme vás v projektu celoživotního vzdělávání všech generací spolu s jeho aktivitou školy rozvíjejícího se květu, který je založen na propojení vzdělávacích systémů Montessori a Vzdělávání v lidských hodnotách .Jedná se o nový přístup jak k jedinci tak i k práci v kolektivu. Jedinci se učí v psychologicky bezpečném prostředí, tedy beze strachu a bez stresu, takže jejich kognitivní procesy nejsou nijak blokovány. Z velké škály výběru pomůcek, které rozvíjejí vrozené dovednosti a schopnosti, si dítě vybírá na základě ukázky a doporučení odborného pedagoga ty, které odpovídají stupni jeho vývoje a jeho tzv. období zájmu. To znamená, že se každý učí v danou chvíli to, co ho baví a tak vstřebává potřebné znalosti s radostí a zájmem. Výsledkem je bezproblémové chápání a vstřebání všech vědních i humanitních oborů v přirozeném sledu kognitivních kroků. 

Našim cílem je připravit takové prostředí, které bude děti, žáky a studenty rozvíjet ve všech směrech. Připraví je na život tak, aby byli schopni samostatně a zodpovědně jednat, přizpůsobit se změnám a vždy nalézt řešení, které život obnáší. Naší snahou je vychovávat a vzdělávat osobnosti, které společně s ostatními vytvoří základ kvalitní společnosti

Být dobrým rodičem není jen tak. V běžné škole nás to moc nenaučí a často si říkáme, že věci nechceme dělat tak, jak je dělali naši rodiče. Každému vyhovuje přeci něco trochu jiného, přitom však všichni potřebujeme řád a pořádek. Právě na tom všem je založen systém Montessori. V rámci daných pravidel, abychom zachovali řád a pořádek, děláme každý to, co nám v dané chvíli připadá nejlepší, nejlépe nám vyhovuje a co z hloubi duše potřebujeme.

Naše programy se zakládají také na tomto principu. Naše krátké ukázky nabízejí možnosti, kterými se můžete vydat a více je prozkoumávat. Pomáháme s vytvořením řádu pro děti a zároveň pochopení jejich potřeb a tendencí. V průběhu dne si děti samy vyberou a vystřídají různé aktivity s citlivým přístupem dospělého, který děti inspiruje k opravdu smysluplné práci. Děti si mohou volně vybírat práci uvnitř i venku. Výjimkou také nejsou půldenní či celodenní výpravy do přírody, knihovny, muzeí, zájmových center, divadel či podobné události, které si děti vybírají samy a také je organizují. Učí se tak prostřednictvím života samotného. To vše také pomocí nádherných montessori materiálů.

Tvoříme pro vás zázemí, kde se můžete cítit příjemně, kde je připravené Montessori prostředí pro vás a vaše děti. Jsme vám také k dispozici při řešení různých běžných i méně běžných rodinných situacích.

Pracujeme se smíšenými skupinami dětí 6-12 let a mládeží 12-15

Montessori systém 

základ s důrazem na etické hodnoty

Zaměření na celostní rozvoj dětí

včetně rozvoje duchovního

Výchova a vzdělávání jako cesta

za nalezením svého vnitřního učitele

vedení k samostatné zodpovědosti

za svět "venku i uvnitř"


Proč vybrat právě nás

ZŠ Rozvíjejícího se květu, Náměšť

Pomůcky a přístup Montessori

má výraznou inovaci v tom, že děti ovládají očekávané dovednosti a znalosti daleko dříve, než je tomu v klasických školách. Výsledkem je, že mohou buď prohlubovat svoje znalosti anebo nabývat nové v dalších volitelných předmětech. 
Tematicky integrovaná výuka

zajišťuje, že není poznávání odtrženo od života. Vždy je brán zřetel na hlubší souvislosti poznávání a učení se pro skutečný život. 

Vzdělávání v lidských hodnotách

zvyšuje míru sebeuvědomění člověka a úctu člověka k sobě, k druhým a k životu na této planetě. Škola Rozvíjejícího se Květu přináší tedy společnosti svým způsobem nové pojetí rodiče, učitele, dítěte, žáka. Jde o pojetí, které se vrací k přirozenosti člověka, k přirozenosti bytí a dává volný průběh rozvoji lidské osobnosti. 

 

Navazující systém vzdělávání

dětí, které mohou navštěvovat montessori zařízení již od 1 roku společně s rodiči, pokračovat v jesličkách, navázat v předškolním zařízením se stejným zaměřením a plynule přejít na povinné základní vzdělávání v ZŠ rozvíjejího se květu.