CENÍK

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme pouze 10 žáků.

Platný na školní rok 2020/2021. Začátek školního roku je v úterý 1. září 2020. Platba probíhá vždy do 15. dne předchozího měsíce, tj. platba na září 2020 je do 15.srpna 2019. Lze platit hotově nebo na účet. Podrobné informace o platebních údajích obdržíte po přijetí dítěte. Ceník platný od 1.3.2020 do 31.8.2021.

Pokud po takovéto škole opravdu toužíte, ale ceny jsou mimo vaše možnosti, neváhejte nás oslovit, budeme hledat řešení. Školné lze "platit" i formou výměny (služeb atd.).


Pokud máte dotazy k ceníku atd., kontaktujte nás na email montessorinamest@gmail.com

ŠKOLNÉ

žák

6000 Kč/měsíc

nebo forma výměny za služby atd. (více osobně)

sleva pro sourozence


15 %

zápisné

platí se při potvrzení o přijetí žáka

2000 Kč


STRAVA

oběd

65 Kč/oběd

nebo vlastní 

 

Výlety a výpravy

platí se zvlášť 

individuálně

 

Fond na pomůcky

1 x ročně

formou jednorázové platby či prostřednictvím splátek

2000 Kč/dítě