Denní časový rozvrh

Denní rozvrh činností a rituálů


7:00 - 7:30

 • ranní klub (družina)

Naladění na své nitro:
Tanec, bubnování, hudba, zpěv, meditace, tvořivé psaní, cvičení (jóga, Taiči,...)

7:40 - 8:00

 • ranní klub (družina)
 • příchod učitelů - péče o své potřeby, prostředí....

8:05 - 8:20

 • motivační příběhy


8:25 - 11:25

 • 3 hodinový pracovní cyklus včetně svačiny
 • volná práce zaměřená na učení se pro život (zaměřeno samozřejmě i na akademický

pokrok; práce možná uvnitř i venku)

11:30 - 13:30

 • Oběd + přírodní harmonie + obstarání některých služeb (zahrada, kuchyň...)
 • (les, louka, tvoření a hraní venku, vycházka, běh, jízda na kole/koni)


13:35 - 14:05

 • Komunitní kruhy (rod, skupina, tým, téma -strach, radost...)

14:05 - 15:45

 • odpolední klub včetně svačiny - pracovní blok ukázkami zaměřený více na:

Umělecké vyjádření - kroužky apod. (možnost i odcházet na externí kroužky)
Tanec, hra na hudební nástroje, zpěv, výtvarná výchova, dílna, šití, keramika,...

15:45 - 16:00

 • Společný úklid všech prostor, obstarání služeb,
 • Každý podle své služby


Pondělí - Celokomunitní setkání (včetně rodičů a přátel v případě zájmu)
Středa - v létě sportovní (kolektivní sporty)/ v zimě filmový den (promítání filmů apod.)


Vzdělávací plán školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT pro školní vzdělávání,

který je směrodatný pro vzdělávání žáků a studentů II.stupně základních škol.

Ve vzdělávání žáků se řídíme principy Montessori pedagogiky s využitím dalších prvků moderní pedagogiky:

Respektovat a být respektován, Waldorfské pedagogiky, Zážitkové pedagogiky a dalších.


Ve vzdělávání se zaměřujeme na:

✴péči o sebe, ostatní a své okolí

✴utváření vztahu k sobě, ostatním lidem a světu, ve kterém žijeme

✴učení se spolupráci a vzájemnosti

✴tříbení smyslů a uměleckého cítění

✴vědomé osvojování všem vzdělávacích oblastí